Barion Pixel Nyereményjáték szabályzat – FeminPRO Ugrás a tartalomhoz

Nyereményjáték szabályzat

„MOTIVÁLJ 22.08.” Nyereményjáték szabályzat, 2022


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „MOTIVÁLJ 22.08” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Feminpro és FUMO Kft. (a továbbiakban: „Szervező”).


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban az a 14. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.2. A FeminPRO webshopján időbeli megkötés nélkül vásárolt fizikai és/vagy virtuális termékeket.

2.3. Maradéktalanul teljesíti az alábbi 2 feladat kritériumot az adott határidő lejártáig:

2.3.1. A FeminPRO facebook csoportban esztétikus fényképes illusztrációval (amely lehet étel fotó, átalakulás fotó, termékfotó stb.) megosztja a megvásárolt termékkel és/vagy étrenddel kapcsolatos tapasztalatait, sikereit.

2.3.2. A poszt alján belinkel legalább egy kedvenc terméket, étrendet, vagy termékcsomagot.

2.4. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék 2022.08.01. 00:01 – 2022.08.31. 23:59-ig tart.

 

4. NYEREMÉNYEK

4.1. Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1 db Kíra Bags "Inez mini" fedeles hátizsák, a nyertes által választott színben.

 

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A nyereményjáték 31 napon keresztül tart.

5.3. A játék végén a nyertest a megadott időszakon belül vásárlók közül választja a szervező.

5.4. A sorsolás időpontja:

- 2022.09.01. 17.00 és 21.00 között

 

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolás után a nyertes nevét videóban vagy írásos bejegyzésben tesszük közzé a FeminPRO facebook csoportban, nyilvános módon.

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

6.3. A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk. 

6.4. A nyereményt a Kíra Bags, a saját üzletszabályzatának megfelelő módon.

6.5. Külföldi szállítási cím esetén az 1890 forintot meghaladó szállítási díj ezen összeg fölé eső része a nyertest terheli.

6.6. Amennyiben a nyertes Játékos 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, illetve külföldi szállítás esetében a szállítási költség 1890 forint fölé eső részét nem rendezi Szervező felé, úgy Szervező egy második sorsolás keretein belül új nyertest hirdet. 

 

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.

 

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért, különös tekintettel azon esetekre is, amikor a futárszolgálat bármely, a Játékos véletlen vagy szándékos mulasztásából eredő okból nem tudja a csomagot kézbesíteni. 

 

9. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.


****

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.


10. A Játékos a Játékban való részvétellel: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait és a nyereményjáték lebonyolításában személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

A pályázók általuk elküldött adataikat a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag arra a célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása, és a nyeremény sikeres kézbesítése után a kiíró a beérkezett adatokat megsemmisíti.


NAIH-138778/2018.
Budapest, 2022.07.01.
Feminpro és FUMO Kft.
Szervező